Hospital de Viladecans
 

Organigrama

 

Versió en PDF

 

Hospital de Viladecans

Directora de centre | Montse Oliveras Gil

Directora d'Infermeria | Clara Mauri Herrero

Directora de Gestió | Mar Elvira Meire

Directora de Persones i Organització | Meritxell Herreros López

 

Gestió de Pacients | Laura Escriche Díaz

Secretaria Tècnica | José Luis Campuzano García

Gestió Econòmica | Xavier Moreno Morejón

Serveis Generals i Projectes | Ana Sánchez Jiménez

Atenció a la Ciutadania | José Luis Moreno Bella

Qualitat i Seguretat del Pacient | Víctor García Álvarez

Informàtica | José Rodríguez López

Comunicació | Jordi Morató Bullido

 

Adjunta d'Infermeria | Meritxell López Hernández

Responsable de Zeladors | Ángel Oses García

 

Gerència Territorial Metropolitana Sud

Gerent | Montserrat Figuerola Batista

Sots-gerent | Encarna Grifell Martín

Director de Sistemes d'Informació | Nacho Nieto García

Director d'Infraestructures i Serveis Generals | Francesc Velarde Cecilia

Director economicofinancer | Josep Maria Giménez Pérez

Director de Persones i Organització | Miquel Àngel Duró Pérez

Adjunta de Desenvolupament Professional i Gestió del Talent | Dolors Sánchez Izquierdo

Atenció a la Ciutadania i Participació | Sílvia Millat Servent

Comunicació i Relacions Institucionals | Cristina Moragas Rovira