Hospital de Viladecans ICS
 

L'hospital de Viladecans rep el 1r Premi a la Millor Experiència Innovadora a l'Institut Català de la Salut

L’experiència "Preoperatori en línia. Infermeria i anestèsia" ha resultat la guanyadora del 1r Premi a la Millor Experiència Innovadora a l’Institut Català de la Salut. El seu autor, el Dr. Domingo Blanco (fotografia), cap del Servei d’Anestèsia de l’Hospital de Viladecans, podrà escollir entre l’assistència a un congrés sobre innovació o bé una estada en un centre d’innovació de la seva especialitat. Blanco també és el coordinador del grup de treball corporatiu del preoperatori no presencial que incorpora la resta d’hospitals de la institució.

El projecte guanyador desenvolupa un circuit preoperatori, que lideren les professionals d’infermeria del Servei d’Anestèsia, utilitzant les noves tecnologies informàtiques per tal d’estalviar duplicitat de proves complementàries i reduir desplaçaments dels pacients.

Tots els pacients que requereixen ser intervinguts són valorats a distància gràcies a la informació recollida a la història clínica. Si els pacients ja disposen d’una analítica, un electrocardiograma i una radiografia de tòrax recents, la consulta preoperatòria no requereix una valoració presencial i es fa de manera telefònica per confirmar les dades i informar de la tècnica anestèsica.

Blanco ha explicat que en un any el nombre de visites presencials s’ha reduït un 78,98%. D’aquesta manera, el nombre d’analítiques ha disminuït en un 87,89%, els electrocardiogrames en un 94% i les radiografies de tòrax en un 99,1%. També ha exposat que el consentiment informat es lliura en les consultes quirúrgiques perquè el pacient pugui llegir-lo al seu domicili i signar-lo a l'ingrés.

Més enllà dels resultats assistencials, Blanco ha destacat que aquesta iniciativa ha demostrat un alt grau de satisfacció tant dels usuaris com dels professionals. A més, representa una potenciació del rol d’infermeria en els processos assistencials.