Hospital de Viladecans ICS
 

S’inicia la fase II de les obres a l’edifici d’Urgències, sense deixar d’oferir servei als ciutadans.

L’Hospital de Viladecans ha iniciat la segona fase de les obres de condicionament a l’estructura de l’edifici d’Urgències. Durant uns dies, la segona fase, que afecta a 13 boxes d’urgències, conviu amb la finalització de la fase I.

La primera fase concentra els treballs en l’entrada per a vianants de l’edifici d’urgències.

Mentre duri la segona fase de les obres, l’atenció immediata als casos més complexos i la dels pacients menys greus que arribin a urgències es manté a la seva ubicació actual. Només durant aquesta fase, el seguiment fins al diagnòstic i tractament inicial dels pacients més complexos es traslladarà a la Unitat d’Hospitalització 2 (UH2).

Els treballs de condicionament de l’edifici d’Urgències, necessaris per respondre als requeriments del projecte de reforma i ampliació del centre, s’han graduat en sis fases per tal que afectin el menys possible a usuaris i pacients en el decurs dels dos mesos –maig, juny i primers dies de juliol- que tindran de durada, aproximadament.

El centre ha disposat tot una sèrie de mesures per reduir el màxim possible els inconvenients que puguin trobar-se els usuaris del Servei d’Urgències. Així, es durà a terme una senyalització de recorreguts alternatius d’entrada i sortida, es col·locaran cartells informatius, s’adaptarà el mobiliari a les necessitats de cada fase del projecte i es reforçarà l’atenció del personal del centre a les consultes dels usuaris.

D’altra banda, l’hospital ha dut a terme una intensa campanya de comunicació, tant interna amb els seus professionals com externa, amb els ajuntaments de les localitats per a les quals es centre de referència (Viladecans, Gavà, Castelldefels, Begues i Sant Climent), i amb la resta de dispositius sanitaris i assistencials del territori (SEM, hospitals, centres sociosanitaris, centres d’atenció primària i d'altres). La col·laboració de tots aquests dispositius és fonamental per completar els treballs de millora amb el menor impacte possible sobre els ciutadans, així com també la dels mateixos usuaris i professionals a l’hora de respectar les indicacions de seguretat de les obres i les indicacions dels seus responsables tècnics.

En aquest sentit, la direcció del centre també demana la paciència i comprensió dels usuaris envers l’augment del soroll i olors derivats de les obres. De la mateixa forma, també demanarà la seva col·laboració per limitar el nombre d’acompanyants i visitants dels pacients per tal d’evitar aglomeracions a les zones afectades.

18 de maig de 2017