Hospital de Viladecans ICS
 

L’Hospital de Viladecans s’adhereix al projecte "No puc esperar".

El projecte “No puc esperar”, està promogut per l’Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa (ACCU) per tal de millorar el dia a dia de les persones que necessiten utilitzar un lavabo urgentment per un problema mèdic no contagiós.

Un dels problemes que més angoixa aquestes persones és la necessitat contínua, i de vegades imprevisible, d'anar al lavabo; de manera que els costa sortir de casa per por de no trobar un lavabo accessible en el moment necessari. Tot això pot suposar una minva de la seva qualitat de vida.

El projecte comporta el lliurament de la targeta No puc esperar (gratuïta i nominal) a aquells pacients que els metges col·laboradors considerin que la necessiten. Poden ésser pacients amb malalties inflamatòries intestinals, pacients ostomitzats o colectomitzats, sotmesos a cirurgia per un càncer de recte, o amb altres malalties i que els seus metges consideren que necessiten la targeta.

Les targetes s’emeten per part d’ACCU Catalunya. Posteriorment, es lliuren als facultatius especialistes i al personal sanitari de les unitats MII o serveis de l'aparell digestiu col·laboradors. Són els metges qui lliuren la targeta als pacients que creuen que la necessiten. Amb aquesta identificació, els pacients poden utilitzar de forma gratuïta els lavabos de tots els establiments i institucions adherides al projecte.

Hores d’ara, ACCU Catalunya compta amb 22 hospitals i 82 municipis col·laboradors en el projecte, que ja suma prop de 2.700 lavabos adherits. Trobareu més informació al web No puc esperar.cat (Cliqueu)

08 de març de 2017