Hospital de Viladecans ICS
 

El projecte de reforma i ampliació de l’Hospital supera l’últim requeriment urbanístic.

La Comissió territorial d’urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona ha informat favorablement una modificació puntual del Pla general metropolità (PGM) que permetrà executar el projecte d’ampliació i reforma de l’Hospital de Viladecans. La modificació consisteix en l’adaptació dels paràmetres urbanístics a les necessitats del projecte de reforma del centre sanitari.

L’àmbit de l’hospital ocupa 27.830 m2 de superfície i abasta l’antic Hospital de Sant Llorenç i tota una sèrie d’edificacions auxiliars que s’hi han anat construint amb el pas del temps. També afecta l’avinguda del Mil·lenari, al subsol de la qual la qualificació urbanística permetia, fins ara, ubicar-hi un aparcament soterrani.

Amb la modificació del PGM, es fixa una edificabilitat màxima total de 35.469 m2 i es preveu un aparcament soterrat de 240 places sota els equipaments hospitalaris i no sota l’avinguda del Mil·lenari. Igualment, es protegeixen els elements d’interès patrimonial que conformen l’antic edifici de l’Hospital de Sant Llorenç i els arbres plataners que l’envolten.

15 de juny de 2017