Hospital de Viladecans ICS
 

Consentiment informat

En qualsevol intervenció assistencial, els pacients tenen dret a conèixer tota la informació obtinguda sobre la seva pròpia salut. El consentiment informat és la voluntat del pacient, realitzada de forma conscient, en ple ús de les seves facultats i després de rebre la informació adequada, de permetre que tingui lloc una actuació que afecti la seva salut.

És un document escrit necessari en els casos d’intervencions quirúrgiques, procediments diagnòstics invasius i, en general, en procediments que comporten riscos i inconvenients notoris i previsibles que poden repercutir en la salut del pacient.

 

Trobareu més informació clicant aquí