Hospital de Viladecans ICS
 

Drets i deures

Com a usuaris de l'Hospital de Viladecans teniu dret a conèixer els vostres drets i deures, així com el compromís que adquireix l'hospital amb vosaltres.

Carta de drets i deures

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha elaborat la nova carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l'atenció sanitària.

Aquesta carta adapta els drets i deures dels ciutadans al moment actual i incorpora aspectes nous per avançar en el respecte a la dignitat de la persona i la millora de la qualitat de l'atenció sanitària.

Aquí podeu accedir a la Carta de drets i deures, al Resum i a un Video informatiu

Codi ètic

El Codi ètic de l’Hospital de Viladecans vol ser una guia de conducta i compromís, que pren com a línia bàsica el respecte i la responsabilitat, actituds fonamentals en les relacions humanes i en la pràctica diària.

Aquí podeu accedir al Codi ètic de l'Hospital de Viladecans

Comitè d'Ètica Assistencial

El Comitè d'Ètica Assistencial té com a finalitat ajudar a la reflexió sobre les decisions, actuacions i actituds en el camp de les ciències de la salut. Poden sol·licitar assessorament del Comitè d'Ètica Assistencial, professionals i usuaris de l'Hospital, a través de la Unitat d'Atenció al Ciutadà de l'Hospital Universitari de Bellvitge, al telèfon 932 607 492.