Hospital de Viladecans ICS
 

Serveis mèdics. Oferta assistencial

1. Serveis assistencials 2. Unitats funcionals 3. Bloc quirúrgic
4. Urgències 5. Proves complementàries 6. Serveis centrals

1. Serveis Assistencials

Especialitats mèdiques

Especialitats quirúrgiques

Tornar a l'inici de la pàgina

2. Unitats funcionals

Unitat d'hospitalització a domicili

Equip de metges i d’infermeres que es desplacen diàriament al domicili de pacients amb un diagnòstic establert, amb una situació clínica estable, amb l’objectiu d’iniciar o completar un procés terapèutic. En el curs de l’hospitalització domiciliaria es realitzen les mateixes proves i actes terapèutics que es farien a l’hospital fins que són donats d’alta.

Facultatius:

 • Trallero Catevilla, María Jesús

Unitat d'Atenció Dia (Hospital de dia)

Aquesta unitat situada a la primera planta, és una unitat funcional en la qual, sota un protocol selectiu, certs pacients, tributaris de maniobres terapèutiques o exploratòries mínimament invasives o amb patologia crònica amb descompensacions lleus, reben l'atenció sol•licitada pel seu metge en un mateix dia, millorant la qualitat de vida del malalt crònic i evitant el seu ingrés o reingrés.

Unitat de Diagnòstic Dia (UDD)

És una unitat que intenta programar les proves mèdiques que necessita el pacient en un sol dia (habitualment persones d’edat avançada, amb un estat de salut delicat, etc.). D’aquesta manera s’aconsegueix emetre un diagnòstic ràpid i eficaç, en el menor temps possible, per tal d’evitar desplaçaments innecessaris i molestos, tant per al pacient com per als seus familiars.

Unitat Funcional Interdisciplinària Sociosanitària (UFISS)

Unitat amb un equip multidisciplinari que dóna suport als serveis de l'hospital d'aguts per donar una atenció integral a pacients d’edat avançada i/o amb malalties terminals. A més, té un paper important en la coordinació de recursos entre nivells assistencials, així con de docència als altres professionals de l'hospital.

Facultatius:

 • Sánchez Picchio, Mónica-Inés

Unitat de suport integral al pacient

Unitat que s’ocupa del programa PREALT, l'objectiu del qual és permetre la continuïtat assistencial del pacient a l’AP després d’haver estat visitat a l’hospital. Normalment va dirigit a pacients amb certa fragilitat.

Unitat de Fibromiàlgia

Aquesta unitat, emmarcada al servei de reumatologia, actua com a unitat funcional de suport als centres d’AP en el procés diagnòstic i terapèutic dels pacients afectats de la malaltia.

Unitat de Patologia Mamària

Aquesta unitat compartida entre els serveis de ginecologia i cirurgia general, desenvolupa tasques de diagnòstic ràpid i tractament de la patologia mamària.

Unitat de Tractament de la SIDA

Dins del servei de Medicina Interna es troba aquesta Unitat que desenvolupa un programa funcional per al diagnòstic i el tractament de la SIDA.

Tornar a l'inici de la pàgina

Bloc quirúrgic

Aquesta àrea està dividida en tres tipus d'oferta que desenvolupen totes les especialitats quirúrgiques:

 • Cirurgia programada i urgent
 • Cirurgia major ambulatòria (CMA)
 • Cirurgia menor ambulatòria

Unitat de Cirurgia Sense Ingrés

Dins de l'àrea del Bloc Quirúrgic, es troba aquesta Unitat que realitza intervencions quirúrgiques amb anestèsia local, regional o total amb la peculiaritat que el pacient pot tornar a casa el mateix dia de la intervenció.

Tornar a l'inici de la pàgina

4. Urgències

Tornar a l'inici de la pàgina

5. Proves complementàries de Serveis assistencials

(Aquestes proves s'especifiquen dins de cada Servei assistencial)

Tornar a l'inici de la pàgina

6. Serveis centrals

Diagnòstic per la imatge

 • RX simple
 • RX intervencionista
 • RMN (oberta)
 • TAC
 • Ecografies
 • Mamografia
 • Biòpsia de pròstata per ecografia

Farmàcia

 • Dispensació en dosis unitària
 • Dispensació Ambulatòria
 • Gestió Integral de Residencia sociosanitària Federica Montseny

Laboratori Clínic

 • Perfils d'exploració biològica
 • Dipòsit de sang

Tornar a l'inici de la pàgina