Hospital de Viladecans
 

Servei d'Anestesiologia i Clínica del Dolor

Anestesiologia i Reanimació Hospital de Viladecans

El Servei d'Anestesiologia i Clínica del Dolor ofereix assistència integral i de qualitat als pacients que requereixen l’atenció dels seus professionals: pacients sotmesos a intervencions quirúrgiques o exploracions doloroses, pacients amb patologia crítica mèdica o quirúrgica i pacients amb dolor.

 

Serveis que ofereix

  • Estudi i avaluació preoperatòria: consulta telemàtica i consulta presencial

  • Anestèsia quirúrgica: regional, general, sedacions, vigilància monitoritzada

  • Reanimació a l’hospital. RCP

  • Interconsultes a l’hospital: col·locació de vies, realització preoperatoris, control perioperatori del malalt

  • Control dolor postoperatori

  • Unitat del Dolor:

    • Consultes externes: consulta virtual i consulta presencial

    • Tècniques intervencionistes

 

Funcions

1. Avaluar clínicament, valorar el risc anestèsic i optimitzar, si és possible, la situació clínica dels pacients que seran sotmesos a intervencions quirúrgiques o a proves diagnòstiques i terapèutiques que requereixin la seva participació.

2. Aplicar les tècniques i els mètodes necessaris per fer al pacient insensible al dolor i protegir-lo de l’agressió abans, durant i després de qualsevol intervenció quirúrgica, d’exploracions doloroses diagnòstiques i terapèutiques i també durant el part.

3. Mantenir les funcions vitals i l’homeòstasi en qualsevol de les condicions citades, així com en el manteniment del donant d’òrgans per a trasplantaments.

4. Tractar pacients amb funcions vitals que estiguin compromeses a causa d’un traumatisme, d’una patologia mèdica o quirúrgica, mantenint les mesures terapèutiques fins que se superi la situació de risc vital.

5. Tractar el dolor agut i crònic, de qualsevol etiologia, gràcies als coneixements de la farmacologia i de les tècniques específiques pròpies de la seva activitat assistencial.

6. Reanimar, estabilitzar i procedir a l’evacuació des del lloc de l’accident o al trasllat dels pacients que ho requereixin per la seva situació crítica.

7. Planificar, sistematitzar i tutelar la formació teòrica i pràctica de futurs especialistes, així com propiciar la Formació Continuada de tots els components del Servei, fomentant la Investigació en el marc de l’especialitat.

8. Dissenyar i participar en els mecanismes adequats per al Control de Qualitat a les àrees de la seva competència, seguint els estàndards d’acreditació hospitalària.

 

Equip mèdic

Dr. Jaume Roigé
Jaume Roigé Solé
Cap de Servei

 

Dr. Javier Córdoba
Javier Córdoba Cruz
Facultatiu Especialista

 

Dra. Ana Faura
Ana Faura Messa
Facultativa Especialista

 

Dr. Augusto Gómez
Augusto Gómez Paz
Facultatiu Especialista

 

Dr. Fabián Ibáñez
Fabián Ibáñez Trujillo
Facultatiu Especialista

 

Dra. Elisenda Izquierdo
Elisenda Izquierdo Tugas
Facultativa Especialista

 

Dra. Benázir Delgado
Benázir Delgado Zapata
Facultativa Especialista

 

Dra. M. Carmen López
M. Carmen López Llena
Facultativa Especialista

 

Dr. Daniel López
Daniel López Ruiz
Facultatiu Especialista

 

Dra. Sabrina Laura Manniello
Sabrina Laura Manniello
Facultativa Especialista

 

Dra. Raquel Mansilla
Raquel Mansilla Folgado
Facultativa Especialista

 

Dra. Noelia Montori
Noelia Montori Lacámara
Facultativa Especialista

 

Dr. Francisco José Nebot
Francisco José Nebot Darós
Facultatiu Especialista

 

Dra. Susana Porta
Susana Porta Pi
Facultativa Especialista

 

Dr. Vicens Rodríguez
Vicenç Rodríguez Bustamante
Facultatiu Especialista

 

Dr. Roberto Rodríguez
Roberto Rodríguez Chinchilla
Facultatiu Especialista

 

Dr. Jorge Rodríguez
Jorge Rodríguez Sierra
Facultatiu Especialista