Hospital de Viladecans
 

Servei de Cardiologia

Som un equip de cardiologia jove i dinàmic. Per a nosaltres, el pacient està al centre de tot el que fem. Per aconseguir-ho, ens coordinem amb tot l'equip assistencial: metges, infermeres, auxiliars i, molt especialment, amb l'atenció primària. El nostre objectiu és donar la màxima qualitat amb la major accessibilitat.

Ens mantenim en contacte assistencial i formatiu amb l'hospital de referència del terciarisme del nostre territori, l'Hospital Universitari de Bellvitge (HUB), per garantir la màxima equitat en la qualitat de l'atenció rebuda per la nostra població, i amb l'atenció primària, que és la base de la continuïtat assistencial.

 

Serveis que ofereix

 • Diagnòstic i seguiment de la patologia del cor tant a nivell ambulatori, en la Unitat de Diagnòstic Ràpid (UDR) i consulta externa, com donant suport a Hospitalització i Urgències.

 • Proves pròpies de la especialitat: ecocardiogrames, test de detecció d'isquèmia mitjançant ecocardiografia d'estrès i proves d'esforç, ecografia transesofàgica, ecografia amb contrast, holter ECG i holter d’esdeveniments.

 • Cardioversió elèctrica.

 • Derivació al centre de referència terciari d’exploracions complementàries complexes; SPECT, RMN cardíaca, estudis hemodinàmics, estudis electrofisiològics, ecocardiograma d’esforç.

 • Derivació a centre de referència terciari de procediments terapèutics invasius (ablació d’arrítmies, revascularització coronària, tractament percutani de valvulopaties), així com a cirurgia cardíaca.

 • Prevenció secundaria després de patir un infart amb infermeria especialitzada en el control dels factors de risc cardiovasculars i implementació de la via clínica post-infart agut de miocardi.

 • Seguiment de la cronicitat, especialment de la patologia del cor més prevalent a la nostra població: la insuficiència cardíaca (IC). Per fer-ho, disposem de la Unitat d'Insuficiència Cardíaca (UIC), on participa un equip multidisciplinari integrat per infermeria especialitzada, cardiologia, medicina interna i l'equip de cronicitat del territori.

 • Tractaments a hospital de dia: ferroteràpia endovenosa, teràpia inotropa intermitent amb levosimendan i diürètics endovenosos.

 • Interconsulta a distància (virtual) i consultoria presencial amb atenció primària

 

Equip mèdic

 • Paola Macarena Beltrán Troncoso (cap de secció)

 • Irene Buera Surribas

 • Lara Fuentes Castillo

 • Alberto Garay Melero

 • Carmen Guerrero Morales

 • Santiago Jiménez Marrero

 • Joan Isaac Llaó Ferrando

 • Montserrat Rodríguez Rodríguez

 • Remedios Sánchez Prieto

 • Maria Vila Sala