Hospital de Viladecans
 

Servei d'Aparell Digestiu

Som un Servei format per dotze facultatius, i un grup nombrós de personal d’infermeria i secretàries atès que cobrim l’assistència en gastroenterologia, hepatologia i endoscòpia digestiva. Els professionals del servei tenen tots formació via MIR i formem un grup molt cohesionat i capaç de cobrir de forma adequada totes les àrees d’una especialitat molt amplia.

Tenim un grup de Recerca en Trastorns funcionals i motilitat digestiva, dins de l'IDIBELL, i fem activitat docent de pregrau i postgrau

 

Serveis que ofereix

 • Visita consulta externa. Generals i monogràfiques (trastorn funcional, malaltia inflamatòria, virus, cirrosi, consulta d'alt risc de càncer colorrectal)

 • Circuit diagnòstic ràpid de càncer colorrectal

 • Programa Cribratge de càncer colorrectal (ICO)

 • Biòpsia hepàtica

 • Endoscòpia urgent 12 hores de dilluns a dijous. Divendres de 8 h a 17 h.

 • Endoscòpia programada

 • Gastroscòpia i colonoscòpia diagnòstica sota sedació

 • Gastroscòpia i colonoscòpia terapèutica sota sedació

 • Manometria esofàgica

 • Phmetria esofàgica

 • Manometria anorectal

 • Rehabilitació esfinteriana anal. Biofeedback

 • Impedanciometria esofàgica

 • Test de l’alè d’hidrogen i metà per malabsorció.

 • Test de l’alè Helicobacter pylori

 • Biòpsia intestinal

 • Biòpsia endoscòpica

 • Polipectomia endoscòpica

 • Dilatacions esofàgiques i intestinals

 • Tècniques hemostàtiques. Esclerosi, clips, àrgon

 • Lligadura de varices.

 • Temps trànsit colònic

 • Nutrició enteral.

 • Gastrostomia endoscòpica percutània

 • Visita a hospitalització

 • Càpsula endoscòpica

 • Temps de trànsit colònic

 • Tractaments antivirals

 • Elastografia hepàtica

 • Consultes al Servei d'Urgències: tots el dies matí i tarda, divendres als matins

 • Interconsultes hospitalàries dels pacients ingressats

 

Participació en comitès

 • Oncologia

 • Unitat de sol Pelvià

 • Unitat de Malaltia Inflamatòria intestinal

 • Unitat Virtual de Eradicació VHC

 

Equip mèdic

 • Mercedes Barenys de Lacha (cap de secció)

 • Águeda Abad Lacruz

 • Luisa de la Peña Negro

 • Inés de Lemos Simoes

 • Eva Dueñas Sánchez

 • Ana García Rodríguez

 • Pau Gilabert Álvarez

 • Martha Lucía González Bárcenas

 • Antònia Perelló Juan

 • Carles Pons Vilardell

 • Ana Belén Vega López

 • Joana Villaverde Haro