Hospital de Viladecans
 

Servei d'Endocrinologia

Endocrinologia i nutrició és la branca de la medicina que s'ocupa de l'estudi de la fisiologia i patologia del sistema endocrí, el metabolisme de substàncies nutritives, la nutrició natural i artificial, la promoció de la salut mitjançant la prevenció de malalties relacionades amb la dieta i les conseqüències patològiques derivades de les seves alteracions, amb les tècniques diagnòstiques, terapèutiques i preventives relacionades amb aquests camps.

Ens considerem un servei proactiu i renovador. Dins del nostre equip assistencial tant auxiliar, infermeres, nutricionista com metges treballem per a donar la millor qualitat assistencial als pacients de la nostra població.

Des de fa molts anys treballem amb els equips d’atenció primària de la nostra àrea, trobem fonamental la coordinació assistencial i formativa amb aquest pilar de l’assistència. Per altra banda, mantenim contacte estret a l'hospital de referència del terciarisme del nostre territori, l'Hospital Universitari de Bellvitge ​(HUB).

 

Serveis que ofereix

 • Interconsultes de pacients ingressats amb malalties endocrinològica, metabòlica i nutricional.

 • Interconsulta hospitalaria d’avaluació i seguiment de l'estat nutricional i necessitat d’intervenció nutricional (oral, enteral, parenteral.

 • Educació diabètica als pacients ingressats que ho requereixen.

 • Valoració de pacients a urgències.

 • Consulta externa d'Endocrinologia i Metabolisme: patologia endocrinològica i patologia metabòlica.

 • Consulta monogràfica Diabetis tipus 1. Noves tecnologies en diabetis: Monitorització flash i continua de la glucèmia. Educació sanitària Debut diabetis tipus 1.

 • Consulta de pacients amb diabetis tipus 2 pluricomplicats. Educació diabetis de tipus 2; pacient insulinitzat.

 • Tractament i seguiment de les descompensacions diabètiques després d'alta urgències u hospitalització. Fàrmacs i altres situacions que afavoreixen la descompensació.

 • Consulta de patologia tiroïdal.

 • Consulta de l'obesitat i comorbilitat associada. Seguiment de pacients en circuit d'unitat grupal d'obesitat.

 • Valoració i avaluació de pacients candidats a circuit de cirurgia bariàtrica.

 • Consulta monogràfica de nutrició i dietètica. Patologies tractades: sobrepès i obesitat, desnutrició, intoleràncies digestives, al·lèrgies i consells dietètics.

 • Consulta de nutrició enteral. Revalorització del pacient que rep nutrició enteral (oralment o per tub d'alimentació).

 • Valoració i gestió d'aplicacions per a la nutrició enteral domiciliària (NED).

 • Control i seguiment del compliment del codi dietètic. Col·laboració amb el servei de restauració col·lectiva.

 • Consulta virtual amb atenció primària: comunicació directa amb atenciò primària amb resposta a les dubtes diagnòstiques i de tractament que poden ser resoltes sense la presència del pacient.

 

Patologies que atén

 • Diabetis tipus 1. Noves tecnologies en diabetis

 • Diabetis tipus 2. Atenció multidisciplinària integral al pacient pluricomplicat

 • Altres tipus de diabetis (diabetis monogènica, pancreapriva, secundària a altres tractaments..)

 • Risc cardiovascular i alteracions en el metabolisme lipídic. Dislipèmies familiars

 • Hipotiroïdisme i hipertiroïdisme

 • Patologia nodular tiroïdal

 • Malalties de les glàndules paratiroides

 • Càncer de tiroide

 • Patologia hipofisària

 • Malalties de les glàndules suprarenals

 • Patologia gonadal

 • Nutrició oral, enteral i parenteral

 • Obesitat mòrbida. Obesitat sarcopènica

 • Trastorns hidroelectrolítics

 

Proves

 • Proves funcionals hormonals a l’Hospital de Dia (proves d'estímul dinàmic i supressió). Control i supervisió dels mateixos.

 

Unitats

 • Unitat d'obesitat grupal (Nutricionista i Psicologia Clínica). Educació en salut en grup dirigida a pacients amb obesitat i/o comorbilitats enfocades al canvi d'hàbits.

 • Unitat grupal de Diabetis mellitus tipus 1 i noves tecnologies. Noves tecnologies en diabetis: Inici monitorització flash de la glucèmia.

 

Funció docent i Formació continuada

 • Participació a les sessions equip d’endocrinología a l'Hospital Universitari de Bellvitge: Sessions clíniques; Comitè multidisciplinari amb cirurgia endocrina, anatomia patològica, radiologia, medicina nuclear i Comitè multidisciplinari amb neurocirurgia, neuroradiologia i oncologia-radioteràpia.

 • Sessions clíniques, bibliogràfiques i de recerca mensuals amb Nutrició i Farmacologia Hospitalària.

 • Elaborar materials didàctics, protocols, pautes o recomanacions adaptades a diferents patologies o situacions clíniques que requereixin assessorament.

 • Participar en els cursos i/o sessions de formació contínua dels professionals del centre i altres àrees de salut.

 • Rotació formativa de metges residents en Medicina Familiar i Comunitària i Medicina Interna.

 • Formació continuada amb equips d’atenció primària dels CAPs de la zona.

 

Equip

 • Xavier Oliva Bielsa - Metge especialista

 • Rocío Valera Yepes - Metgessa especialista

 • Ana Pedraza Sarto - Graduada en Dietètica i Nutrició

 • Elisabet López Ayala - Infermera especialitzada en educació diabètica

 • Glòria Fuentes Sánchez - Infermera especialitzada en educació diabètica

 • Carmen Carrero Leiva - Tècnica d'Atenció Auxiliar d'Infermeria