Hospital de Viladecans
 

Laboratori clínic

El Laboratori Clínic de l’Hospital de Viladecans és un servei central que treballa les 24 hores del dia, tots els dies de l’any i que té prioritàriament una funció assistencial, que consisteix en l'elaboració d’informes de laboratori clínic per tal de facilitar la prevenció, diagnòstic, pronòstic i control del tractament de les malalties, així com de la gestió del servei transfusional. Aquesta activitat es centra en els pacients atesos en les unitats d’hospitalització, hospital de dia i del servei d’urgències.

El Laboratori Clínic realitza activitats assistencials, docents i de recerca i desenvolupament relacionades amb la bioquímica clínica, inclosa la biologia molecular clínica, l'hematologia i la immunologia. Aquesta missió la du a terme un equip humà divers, constituït per especialistes en Anàlisis Clíniques, Bioquímica Clínica, Hematologia i Hemoteràpia, i Immunologia, diplomats en infermeria, tècnics de laboratori, auxiliars d'infermeria, administratius, auxiliars administratius i zeladors.

El Laboratori Clínic de l'Hospital de Viladecans està integrat amb el Laboratori Clínic de l'Hospital de Bellvitge des de l'any 2011, de manera que els recursos instrumentals i humans s'optimitzen i s'harmonitzen les àrees comunes per a millorar la gestió econòmica i qualitològica.

Un objectiu del Laboratori Clínic és millorar contínuament els seus processos i productes per tal de satisfer permanentment les necessitats i expectatives dels pacients, aprofitant els avenços de les ciències de laboratori clínic i mantenint un alt grau de competitivitat. El Laboratori Clínic te implantat un sistema de gestió qualitològica i està acreditat d’acord amb la norma ISO 15189.

Centre autoritzat pel Departament de Salut amb el codi de registre H-08002142.

Més informació

 

Equip:

Claudia Imperiali - Facultativa especialista

Julián Muñoz Expósito - Coordinador Tècnic de Laboratori

María Josepa Matei Valldosera - Tècnica de Laboratori

María Teresa Albet Domenech - Tècnica de Laboratori

María Teresa López González - Tècnica de Laboratori

Sara Fernández Funes - Tècnica de Laboratori

Lissette Gabriela León Maisincho - Tècnica de Laboratori

María Soledad Mora Ballesta - Tècnica de Laboratori

María Carmen García Parra - Tècnica de Laboratori

Sara Estelle Berbel - Tècnica de Laboratori

Fallon Rengifo Briceño - Tècnic de Laboratori

Edgar Furió Martín - Tècnic de Laboratori

Anna Bravo Augué - Infermera Hemovigiliància

María Lázaro Aguilera - Auxiliar Administrativa