Hospital de Viladecans
 

Servei de Reumatologia

Dr. José Miguel Ruiz Martín. Cap clínic en funcions de la Unitat de Reumatologia. Coordinador i organitzador de la Unitat d’expertesa dels síndromes de sensibilització central de l’àrea metropolitana Sud.

Dr. Sergio Ros Expósito. Facultatiu especialista. Responsable dels gabinets de Reumatologia d’ecografia musculoesquelètica.

Dra. Diana de la Fuente de Dios. Facultativa especialista. Responsable de la coordinació amb el servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia en la prevenció secundaria de la fractura osteoporòtica.

 

Serveis que ofereix

Les principals àrees de servei són:

 • Diagnòstic i tractament en dispensaris de consultes externes de pacients amb malalties de l’aparell locomotor.

 • Unitat d’expertesa (UE) de l’àrea Metropolitana Sud dels Síndromes de Sensibilització Central (SSC), que inclouen la fibromiàlgia (FM), la síndrome de fatiga crònica (SFC) i la síndrome de sensibilitat química m últiple (SQM). La nostra funció és la coordinació, l'organització, el recolzament del diagnòstic i el tractament de les SSC. Preferentment, la nostra activitat queda centralitzada en la confirmació diagnòstica i proposta de tractament de la fibromiàlgia. El diagnòstic i el tractament de la síndrome de fatiga crònica els fa el servei de Medicina Interna. Els casos de sensibilitat química múltiple que puguin arribar són derivats cap a les unitats de referència, que en el nostre cas és la UE de l’Hospital Clínic de Barcelona.

 • Visita a pacients ingressats, interconsultes hospitalàries i urgències.

 • Visites virtuals. Agenda independent en el sistema SAP amb resposta a les dubtes diagnòstiques i de tractament que puguin ser resoltes sense la presencia del pacient.

 • Gabinets de reumatologia. Ecografia musculoesquelètica.

 • Procediments invasius propis de l’especialitat de reumatologia: artrocentesi i infiltracions articulars i de parts toves, biòpsia muscular, biòpsia òssia, biòpsia de parts toves.

 • Activitat assistencial en grups psicoeducatius de pacients seleccionats amb fibromiàlgia, a càrrec del psicòleg de la UE de SSC.

 

Equip

 • José Miguel Ruiz Martín (facultatiu responsable)

 • Diana de la Fuente de Dios

 • Raquel Reyes Tena

 • Sergio Ros Expósito

 

Proves complementàries que es realitzen al Servei:

 • Artrocentesis diagnòstica

 • Ecografia articular

 • Infiltracions articulars