Hospital de Viladecans
 

Activitat

Memòries d'activitat assistencial de l'hospital de Viladecans

L’Hospital de Viladecans presta atenció sanitària a una població de 192.000 habitants. Durant l'any 2014, l'hospital va registrar una activitat diària de 43 altes, 23 intervencions quirúrgiques majors, 122 urgències, 631 consultes externes i 39 sessions d’hospital de dia

A continuació, adjuntem els enllaços corresponents a les memòries d’activitat de l'hospital, de l'Institut Català de la Salut i de la Gerència Territorial Metropolitana Sud, publicades en els darrers anys.

Memòries de la Gerència Territorial Metropolitana Sud

(Hospital de Viladecans, Hospital Universitari de Bellvitge i Direcció d'Atenció Primària Costa de Ponent)
Gerència Territorial Metropolitana Sud. Memòria d'activitat any 2017 Gerència Territorial Metropolitana Sud. Memòria d'activitat any 2016
Gerència Territorial Metropolitana Sud. Memòria d'activitat any 2015 Gerència Territorial Metropolitana Sud. Memòria d'activitat any 2014
Memòries de dates anteriors

Memòries de l'Hospital de Viladecans

Memòria d'activitat any 2007 Memòria d'activitat any 2006
Memòries de dates anteriors

Memòries de l'Institut Català de la Salut

Institut Català de la Salut Memòria d'activitat any 2017 Institut Català de la Salut Memòria d'activitat any 2016
Institut Català de la Salut Memòria d'activitat any 2015 Institut Català de la Salut Memòria d'activitat any 2014
Memòries de dates anteriors