Hospital de Viladecans
 

Organigrama

   

Hospital de Viladecans

Gerència | Cristina Capdevila Aguilera

Sotsgerència | Sílvia Cordomí Saborit

Directora Estratègica d'Operacions i Processos | Ana Álvarez Soto

Adjunta Gestió de Pacients i responsables de l'Oficina SAP Argos | Cristina García Fortea

Direcció d'Innovació, Recerca i Universitats | Josep Comín Colet

Direcció de Sistemes d'Informació | María Jesús Torres Francín

Direcció de Comunicació i Relacions Institucionals | Rosa Manaut Dueñas

Assessoria Jurídica | Pere Sust Ballestes

Director d'Insfraestructures i Serveis Generals | Albert Bonaventura Sans

Gestió Econòmica | Xavier Moreno Morejón

Direcció de Persones i Organització | Meritxell Herreros López

Unitat de Desenvolupament i Gestió del Talent | Àngels Sandín Sobrino

Unitat Bàsica de Prevenció | Silvia García Ros

Adjunta a Direcció | Mar Elvira Meire

Direcció Mèdica | Jose G. Porras Ruiz

Direcció Infermera | Meritxell López Hernández

Gestió de Dades i Avaluació | José Luis Campuzano García

Atenció a la Ciutadania | José Luis Moreno Bella