Hospital de Viladecans

Aula del pacient

El benestar i la millora de la qualitat de vida dels nostres pacients i els seus familiars són els objectius principals del nostre equip de professionals.

L’Aula del pacient és una eina que ens permet fer un seguiment més acurat de la qualitat de l’atenció prestada als nostres usuaris i usuàries mitjançant l’ampliació d’informació relativa a les diferents malalties que pateixen. L’Aula del pacient aporta l’oportunitat de donar resposta professional, més enllà de la consulta, als dubtes generats per part del pacient.

En el futur, dins d’aquesta aula de pacient hi haurà les diferents aules posades en marxa. Al igual que en les unitats funcionals, cada aula de pacients dependrà d’un servei en concret i pot arribar a ser un blog dins d’un servei de l’hospital.