Hospital de Viladecans
 

Compromís amb la qualitat i seguretat

Garantir la qualitat i la seguretat de tots els nostres usuaris és clau per mantenir l’alt nivell assistencial que ofereix avui en dia l’Hospital de Viladecans.

El compromís amb la Qualitat i la Seguretat recau en següents principis:

  • Mantindrem com a objectiu prioritari el benestar del pacient en qualsevol circumstància.
  • Cuidarem de manera expressa la relació, amb educació i respecte, tant amb el pacient com amb els seus familiars, i també en la relació entre nosaltres.
  • Contribuirem a la millora permanent de la qualitat de l’assistència prestada, amb la gestió eficient dels recursos disponibles.
  • Utilitzarem les guies de pràctica clínica i protocols establerts per la institució, aplicant-los de manera personalitzada i tenint en compte les necessitats específiques de cada pacient.
  • Serem una organització receptiva i dinàmica que respon, que aprèn i es desenvolupa contínuament amb una cultura de l’avaluació i que és especialment sensible al seu entorn social, econòmic, tecnològic i cultural, contínuament canviant.
  • Evitarem les actuacions diagnostico terapèutiques innecessàries, desproporcionades, o que no s’han mostrat útils, sempre tenint en compte la millor evidència disponible, els principis de la bioètica i la dignitat de la persona.
  • Mantindrem les nostres instal•lacions i els equipaments en un nivell adequat, i facilitarem els mitjans de treball necessaris per al desenvolupament de la nostra activitat.