Hospital de Viladecans
 

Consentiment informat

Signatura de document informat

En qualsevol intervenció assistencial, els pacients tenen dret a conèixer tota la informació obtinguda sobre la seva pròpia salut. El consentiment informat és la voluntat del pacient, realitzada de forma conscient, en ple ús de les seves facultats i després de rebre la informació adequada, de permetre que tingui lloc una actuació que afecti la seva salut.

Estracta d'un document escrit necessari en els casos d’intervencions quirúrgiques, procediments diagnòstics invasius i, en general, en tots els procediments que comporten riscos i inconvenients notoris i previsibles que poden repercutir en la salut del pacient.