Hospital de Viladecans
 

Drets i deures

Intervenció quirúrgica a l'Hospital de Viladecans

 

Com a usuaris de l'Hospital de Viladecans teniu dret a conèixer els vostres drets i deures, així com el compromís que adquireix l'hospital amb vosaltres.

 

Carta de drets i deures

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha elaborat la Carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l'atenció sanitària. Aquest document recull prop de cent drets i deures estructurats en deu grans àmbits: equitat i no-discriminació de les persones; protecció i promoció de la salut i prevenció de la malaltia; accés al sistema sanitari; intimitat i confidencialitat; autonomia i presa de decisions; informació sanitària, documentació clínica i tecnologies de la informació i la comunicació; qualitat i seguretat del sistema; constitució genètica de la persona; investigació i experimentació i participació.

 

Codi ètic

El Codi ètic de l’Hospital de Viladecans vol ser una guia de conducta i compromís, que pren com a línia bàsica el respecte i la responsabilitat, actituds fonamentals en les relacions humanes i en la pràctica diària.

 

Comitè d'Ètica Assistencial

El Comitè d'Ètica Assistencial té com a finalitat ajudar a la reflexió sobre les decisions, actuacions i actituds en el camp de les ciències de la salut. Poden sol·licitar assessorament del Comitè d'Ètica Assistencial, professionals i usuaris de l'Hospital, a través de la Unitat d'Atenció al Ciutadà de l'Hospital Universitari de Bellvitge, al telèfon 932 607 492.