Hospital de Viladecans
 

Farmàcia

El Servei de Farmàcia és un servei central de suport clínic de l’activitat assistencial i de gestió.

La nostra missió és proveir una atenció farmacèutica de qualitat, promocionant una farmacoteràpia efectiva, segura i eficient en un context d’atenció integral i continuada, per aconseguir el màxim benefici clínic i contribuir a millorar els resultats en salut.

 

Serveis que ofereix

El Servei de Farmàcia realitza diferents activitats i dóna una sèrie de serveis a l’hospital dels que destaquen els següents com a més significatius:

 • Selecció de medicaments
 • Gestió de l’adquisició de medicaments
 • Distribució de medicaments a pacients hospitalitzats
 • Revisió de les prescripcions mèdiques en pacients ingressats
 • Conciliació de la medicació domiciliària en el pacient ingressat
 • Servei d'atenció farmacèutica a pacients externs inclosos en programes de dispensació ambulatòria. (MHDA)
 • Farmacotècnia
 • Nutrició parenteral
 • Nutrició enteral (NE)
 • Gestió de mostres d’Assaigs clínics
 • Informació de medicaments
 • Estudis d’utilització de medicaments
 • Participació en les activitats de control de la infecció i política d'antibiòtics de l'hospital
 • Anàlisi de la despesa de medicaments

 

Equip mèdic

Facultatius especialistes

 • Tomàs Casasín Edo - Cap de Secció
 • Natàlia Carrasco Fons
 • Elena Díaz Munío Merodio
 • Anna Figueras Suriol

Tècniques de farmàcia

 • Miriam Arranz López
 • Aurora Capdevila Sánchez
 • Montserrat Fernández Villa
 • Maria José Revilla Bravo

Admnistració

 • Catalina Ponce López