Hospital de Viladecans
 

Servei d'Urgències

Reanimació a Urgències

El Servei d’Urgències de l’Hospital de Viladecans té com a missió donar una resposta adequada a les demandes d’atenció urgent de la població de referència de l’Hospital i de la població desplaçada d’altres zones que sol·licita atenció.

La nostra carta de serveis dona resposta a la demanda d’assistència urgent en funció de tres premisses generals:

 • Garantir sempre l’atenció.

 • Oferir una atenció integral al pacient.

 • Assegurar la continuïtat del procés assistencial realitzant coordinació amb els diferents nivells assistencials de l’àrea.

Per poder realitzar tota la seva activitat amb resolució, el Servei d’Urgències es coordina amb els diferents serveis de l’Hospital d’una manera dinàmica, adaptant-se contínuament a les necessitats i canvis segons la demanda assistencial.

 

Serveis que ofereix

El conjunt de prestacions que oferim als usuaris del nostre Servei, té com a objectiu aconseguir una millor atenció al pacient, tenint en compte les seves característiquesx, les de la nostra àrea d’influència iles del nostre àmbit d’actuació.

El Servei d’Urgències és totalment operatiu les 24 hores de tots els dies de l’any.

Els serveis que oferim són els següents:

 • Medicina general (Medicina de Família, Medicina Interna i altres especialitats mèdiques)

 • Cirurgia General

 • Traumatologia

 • Anestèsia.

 • Anàlisis clíniques

 • Microbiologia

 • Proves d’imatge

 

Equip mèdic

 • Júlia Santos Gala (coordinadora)

 • Alfredo Bernales Meza

 • Andrés Bonilla Sáiz

 • José Gregorio Burgos Tovar

 • Loreto Espuis Albas, Loreto

 • Laura Ferré Berges

 • Núria Ferrer Dalit

 • Herranz Martínez , Cristina

 • Carlos Eduardo Fernández Suárez

 • Cristina Herranz Martínez

 • Jordi Jarné Font

 • M Mercedes Llusà Martín

 • Ana Belén Montero Alvaredo

 • José Antonio Rodriguez Murillo

 • Ángel Sierra Moreno

 • Susanna Vert García

 

Admissió i triatge

Quan arribeu a Urgències, el personal d’Admissió registrarà les vostres dades identificatives, us preguntarà el motiu de la consulta i us lliurarà un braçalet identificatiu. També us podrà informar sobre el temps d’espera estimat.

Una infermera o infermer valorarà el vostre problema de salut i prioritzarà l’atenció segons la gravetat. Hi ha cinc nivells de triatge: I) Reanimació, II) Emergència, III) Urgència, IV) Menys urgent, V) No urgent.

 

Atenció sanitària

Quan el professional mèdic hagi valorat el vostre problema de salut, us informarà sobre el diagnòstic, les possibles proves que necessiteu i el tractament més adient. També us dirà si heu d’ingressar a l’Hospital o en un altre centre, o us poden donar d’alta.

 

Ingrés o alta

Si heu d’ingressar, us traslladaran a la planta d’hospitalització quan hi hagi un llit lliure.

Si us donen l’alta, el professional mèdic us farà un informe de la visita i, si és necessari, les receptes dels medicaments que us ha prescrit.

Si us cal un justificant de l’estada a Urgències, adreceu-vos al taulell d’Admissions.

 

Acompanyants

Durant l’estada a Urgències, només podeu estar acompanyat d’una persona, que ha d’anar identificada amb l’etiqueta que li donaran al tauler d’Admissions. L’etiqueta es pot transferir a un altre acompanyant.

 

Recordeu

 • Porteu la targeta sanitària i un document identificatiu (DNI, NIE, passaport o carnet de conduir).

 • Mantingueu el telèfon mòbil en silenci.

 • Està prohibit fumar en el recinte de l’Hospital.

 • Demaneu a vostre acompanyant que us guardi els objectes de valor. Si ho necessiteu, l’Hospital disposa d’un servei de custòdia de bens.

 • Els casos lleus es poden atendre als centres d’urgències d’atenció primària (CUAP) o als centres d’atenció primària (CAP). A prop de l’Hospital trobareu el CUAP El Castell (Giuglielmo Marconi, 9 - 08860 Castelldefels. Telèfon: 935 547 806. Obert les 24 hores, tots els dies).