Hospital de Viladecans
 

Recerca

Des de l’Hospital facilitarem a tot el personal en període de formació els mitjans necessaris per a l’adquisició de coneixements, habilitats i actituds professionals i humanes que els permeti desenvolupar una adequada activitat assistencial i investigadora. Conjugarem el nostre deure docent i investigador amb el nostre deure assistencial, de manera que les activitats de formació i recerca no suposin un perjudici o greuge per als malalts.